Saana Volanen
– certain light

Yksikään ajatuksista ei tavoita valoa, tuota kaukaista valoa, joka kuitenkin tavoittaa minut.

Valo liikkuu erilaisten linssien lävitse ja pinnoilla. Linssit taittavat, muovaavat ja ohjaavat valoa niin, että sen luonne muuttuu toiseksi. Teos on syntynyt kiinnostuksesta kosmisiin mittakaavoihin sekä optiikkaan, joka on mahdollistanut avaruuden tarkkailun ja tallentamisen.

Saana Volanen on taiteilija, valosuunnittelija ja lavastaja. Hän työskentelee laajasti esittävien taiteiden kentillä sekä valotaiteen parissa. Viime vuosina Volanen on ollut kiinnostunut tilan ja ajan yhteenkietoutumisesta käsitteellisesti ja kokemuksellisesti. Hän on kiintynyt käsitteisiin kuten maisema, tilasensitiivisyys ja immersio. Volasen valotaide inspiroituu hetkistä, joissa hän häkeltyy kosmisesta valosta jokapäiväisessä ympäristössään.


Volanen on valmistunut kandidaatiksi Esittävien taiteiden lavastuksen pääaineesta Aalto-yliopistosta ja opiskelee tällä hetkellä Valosuunnittelun maisteriohjelmassa Taideyliopistossa.