Reflektor ry hankkeet

Muksut mäppää

Yhteistyössä

Muksut Mäppää on peruskouluikäisten lasten yhteiskunnallista osallisuutta edistävä yhteisötaidehanke Reflektor festivaaleilla. Sen ytimessä on mahdollistaa lapsille taiteen tekeminen ja oman taiteen kokeminen. Reflektor ry haluaa näyttää sosiaalisesti alttiissa asemassa oleville lapsille, että heillä on oikeus vaikuttaa kaupunkitilaan sekä saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.

Vuodesta 2022 Malmilla sekä 2024 ensimmäistä kertaa Keravalla toteutettu Muksut Mäppää yhteisöhanke kutsuu Reflektorin lähialueiden lapset festivaalin taiteilijoiksi ja heijastaa projection mapping -tekniikalla heidän teoksensa kerrostalon kokoisena kaupunkitilaan. Kouluihin jalkautuva hanke keskustelee lasten kanssa heidän osallisuudestaan ja oikeudesta jaettuun kaupunkitilaan sekä antaa heille keinon muokata siitä itsensä näköisen. Kouluissa toimiminen tasavertaistaa teoksen saavutettavuutta erityisesti sosiaalisesti alttiissa asemassa oleville lapsille ja alleviivaa jokaisen oikeutta käyttää ääntään julkisessa tilassa.

Hankkeen päämäärä on tutkia, kuinka teoksen tekeminen ja sen näkeminen vaikuttaa lapsiin. Hankkeesta toimitetaan raportti alkuvuonna 2025.

Hanke toteutetaan yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. Lastensuojelun Keskusliiton erityisosaaminen tarjoaa hankkeeseen laajan kokemuspohjan eri-ikäisten ja taustaisten lasten kanssa toimimiseen sekä eettiseen osallistamiseen.

Metsä korvien välissä

Yhteistyössä

Metsä korvien välissä on mielenterveyden haasteista kärsiville 18-29 vuotiaille nuorille suunnattu kolmen yhteisöllisen ääniteoksen sarja. Hanke toteutetaan valtakunnallisesti osana vuoden 2024-2025 Reflektor-festivaaleja.

Metsä korvien välissä on yhteisöllisen äänitaiteen teossarja, jossa kolme kotimaista äänitaiteilijaa luovat kukin yhdessä mielenterveyden haasteista kärsivien nuorten kanssa tilausteoksen luontoon. Ääniteokset ympäri Suomea kutsuvat pohtimaan luonnon ja mielenterveyden yhteyksiä, toiveikkuutta, monikulttuurisuutta sekä mielenterveyteen liittyviä stigmoja. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Mielenterveyden Keskusliiton kanssa.

Metsä korvien välissä teoshanke saa inspiraationsa Mielenterveyden keskusliiton Skutsi kuulee—hankkeesta, joka tukee myönteisen luontosuhteen rakentumista ja vahvistaa 18-29 vuotiaiden nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia luonnossa toimimisen kautta. Haluamme ammentaa Skutsi kuulee –hankkeessa sekä liiton muussa luontolähtöisessä mielenterveystyössä jo kerrytettyä osaamista ja tietoa sekä koettella miten sitä voisi edelleen kerryttää taiteen keinoin. 

Hankkeen ympärille toteutetaan tutkimus taiteen tekemisen ja oman äänen kokemisen vaikutuksesta osallistujiin, ja tutkimuksesta julkaistaan raportti alkuvuonna 2025.