Nohlab (TR)
Prima Materia

Prima Materia on stereoskooppinen audiovisuaalinen matka kaiken aineen alkuperäisen, muodottoman perustan äärelle. Prima Materia, alkemian prosessien peruselementti ja kaikkialla läsnäoleva ensimmäinen alkuaine, paljastaa aikamme transmutaatiot (=alkuaineen muuttuminen toiseksi alkuaineeksi, nykyään mahdollista ydinfysiikan menetelmin). Alkemiaa tutkineet ja siitä kirjoittaneet ovat verranneet Prima Materiaa lähes kaikkeen: mieheen, naiseen, hermafrodiittiseen, taivaaseen ja maahan, ruumiiseen ja henkeen, kaaokseen, mikrokosmokseen ja hämmentyneeseen massaan; se sisältää itsessään kaikki värit, mahdollisesti kaikki metallitkin; maailmassa ei ole mitään ihmeellisempää, sillä se hedelmöittää itsensä, tulee raskaaksi itsestään ja synnyttää itsensä. Matkallaan tämä luonnosta löytyvä puhdas aine muuttuu toisiksi epätäydellisiksi kappaleiksi, joiden kanssa se on vuorovaikutuksessa. Tällä tavoin taide ja teknologia löytävät sen uudestaan ja nostavat sen jälleen etualalle. Prima Materia, kaikkien muotojen aines, synnyttää erilaisia ​​transmutaatioita, kolmiulotteisia muoto- ja värimuutoksia, joita käytetään yksilöintiprosessin malleina sekä taiteen ja teknologian välineinä.