MALMI MAPS

Malmi Maps on yhteisöllinen visuaalisen taiteen projekti, jonka Reflektor toteutti yhteistyössä Malmin peruskoulun sekä Hietakummun ala-asteen koulun 5.-luokkalaisten kanssa. Projektiin osallistui yhteensä 64 oppilasta, jotka loivat valitsemillaan tekniikoilla teoksensa projisoitavaksi Malmin postitalon julkisivuun. Projektin tavoitteina olivat kaupunkitilan muuttaminen taiteen avulla, asukkaiden kulttuurisen osallistumisen kasvattaminen, muistojen luominen tulevaisuuden valo- ja videotaiteilijoille sekä taidemuodon yleisen tunnettuuden edistäminen.