Broas & Nyberg
Ljuslunga II

Ljuslunga II on osa valoveistosten sarjaa, jossa tarkastellaan hengitystä ilmiönä eri näkökulmista. Teos käsittelee fotosynteesiä – luonnon lumoavaa prosessia, joka muuntaa valon materiaksi ja jonka sivutuotteena syntyy elämälle välttämätöntä happea. Ljuslunga II on eräänlainen keinotekoinen hengittävä organismi, jonka sisältä hehkuva valo suodattuu kuivatun levän läpi.

Ljuslunga II är ett av verken i en serie ljusskulpturer, som fokuserar på temat andning från olika synvinklar. Ljuslunga II har sin utgångspunkt i fotosyntesen – den förtrollande process där ljus förvandlas till materia och där livsviktigt syre blir till. Verket är en slags konstgjord respirerande organism vars inre ljus når åskådaren filtrerat genom ett hölje av torkade alger.

ÄÄNI/LJUD:
Martin Granö