Ainu Palmu
Vapaa

Minä rajoitan vapauttasi (toivon, että huomaan sen pian).

Vapaa -teoksessa esiintyy ruusu, juhlapäivän lahja katsojalle.

Ruusu elää, se liukuu negatiivisen ja positiivisen välillä.

Ainu Palmun teos Vapaa ammentaa Isaiah Berlinin määrittelemästä positiivisen ja negatiivisen vapauden käsitteestä sekä vapauden määritelmän liikkuvuudesta. Berlin määritteli positiivisen vapauden vapautena tehdä jotain ja negatiivisen vapauden tilanteena, jossa ihminen on vapaa pakotteista. Charles Taylor lisäsi määritelmään myöhemmin: negatiivinen vapaus tarkoittaa mahdollisuutta, positiivinen vapaus toimijuutta. Vielä myöhemmin vapaudesta haluttiin luoda poliittisesti neutraali määritelmä: vapautta kuvaavat väitteet voidaan esittää muodossa X:n vapaus Y:stä Z:aan. 

Omat normimme määrittelevät vapauden muuttujia.

Ainu Palmu tekee valotaidetta ja valosuunnittelua. Valotaiteella hän kertoo niistä asioista, jotka pyörivät mielessä, tietäen että katsojan mielessä on eri asiat – ja on hyväksynyt sen. 

Näyttämötaiteen puolella Palmu viihtyy vapaalla kentällä nykysirkuksen ja -tanssin parissa. Hänen oma ryhmänsä Reflectors on tehnyt kaksi esitystä samoin kuin hänelle rakas ryhmä Sivuhenkilöt. Hän tekee valoja myös musiikkiin ja viihteeseen Stella Polaris teatteri-improvisaatioryhmän valoihmisenä. 

Palmu etsii tasa-arvoa, kunnioittamista ja myötäelämistä työyhteisöissä, vapaalla, ja suhteessaan yhteiskuntaan ja muuhun elonkehään.